ایران وندینگ ماشین صنعت وندینگ (فروش اتوماتیک کالا) قدمتی حدود 180 ساله در جهان دارد با این وجود در ایران این صنعت، صنعتی است نوپا. ایران وندینگ ماشین با هدف ارائه مشخصات، کاربردها و فرهنگ سازی استفاده از این دستگاه ها فعالیت خود را آغاز کرده است. http://www.iranvendingmachine.ir 2020-11-25T10:47:48+01:00 text/html 2018-06-13T04:38:55+01:00 www.iranvendingmachine.ir ایران وندینگ ایران وندینگ ماشین http://www.iranvendingmachine.ir/post/44 <font size="4"><b>ایران وندینگ ماشین از سایت های زیر مجموعه شرکت آرکا سدید صنعت ایرانیان است که در جهت ترویج فرهنگ وندینگ (دستگاه های فروش خودکار کالا) فعالیت میکند.</b></font><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/688/2062980//logosmall.png" alt="آرکا-سدید"></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><a href="Arka-Sadid.ir" target="_blank" title="شرکت آرکا سدید صنعت ایرانیان">Arka-Sadid.ir</a></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/688/2062980//ivm.JPG" alt="ایران وندینگ ماشین"></div><div style="text-align: center; "><a href="iranvendingmachine.ir" target="_blank" title="ایران وندینگ ماشین"><font size="4">IranVendingMachine.ir</font></a></div> text/html 2017-11-11T07:10:58+01:00 www.iranvendingmachine.ir ایران وندینگ دستگاه اتومات فروش (وندینگ ماشین) کتاب http://www.iranvendingmachine.ir/post/43 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;IRANSans&quot;,serif; mso-bidi-language:FA">دستگاه های فروش خودکار از ناحیه سنتی خارج شده اند. دیگر استفاده از دستگاه های وندینگ تنها به فروش تنقلات و نوشیدنی سرد و گرم محدود نمیشوند. از این دستگاه ها برای مصارفی که حتی شاید تصورش هم سخت باشد استفاده میشود. نمونه هایی از این دست را میتوانید در مطلب </span><span style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;IRANSans&quot;,serif"><a href="http://iranvendingmachine.ir/post/11"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(44, 88, 151); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none;">تنوع در دستگاه فروش خودکار</span></a></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;IRANSans&quot;,serif;mso-bidi-language:FA"> بخوانید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;IRANSans&quot;,serif; mso-bidi-language:FA">اما در این مطلب قصد داریم در مورد فروش کتاب با دستگاه های وندینگ صحبت کنیم. کتاب همیشه در سخن تمام بزرگان جایگاه و منزلت خاصی داشته و دارد. فرقی نمیکند که چه کسی و با چه گرایش مذهبی یا سیاسی باشد، هیچکس نیست که مقام و منزلت کتاب را انکار کند. ویکتور هوگو در جایی میگوید: "خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دست رسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند."</span></p> text/html 2017-10-21T03:48:22+01:00 www.iranvendingmachine.ir ایران وندینگ یک تجربه جالب! http://www.iranvendingmachine.ir/post/42 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;IRANSans&quot;,serif; mso-bidi-language:FA">زمانی ما دستگاه فروش خودکار کالایی (وندینگ ماشین) را در محلی قرار دادیم که ترافیک بسیار مناسبی داشت. برای کالاهای داخل دستگاه بعد از بررسی محیط تصمیم گرفتیم نیمی از ظرفیت کل دستگاه را به آبمعدنی اختصاص دهیم و اطمینان داشتیم آبمعدنی فروش خوبی داشته خواهد داشت. بعد از گذشت چند روز تنها 20 عدد آبمعدنی فروش رفت!. در پی بررسی برآمدیم و به محل کارگذاری دستگاه رفتیم. در کمال تعجب دیدیم فرد دستفروشی کنار دستگاه وندینگ ما، در حال فروش آبمعدنی بود. این دستفروش به هر کسی که از دستگاه میخواست استفاده کند میگفت دستگاهش خرابه! بیا از خودم بخر!&nbsp;<o:p></o:p></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></p> text/html 2017-10-18T08:30:48+01:00 www.iranvendingmachine.ir ایران وندینگ روش های عمومی برای سرویس و شارژ دستگاه های فروش خودکار (وندینگ ماشین) http://www.iranvendingmachine.ir/post/41 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IRANSans&quot;,serif"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IRANSans&quot;,serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/688/2062980/ivm1.jpg" alt="ایران وندینگ ماشین"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IRANSans&quot;,serif"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IRANSans&quot;,serif">در این مطلب "ایران وندینگ ماشین" نحوه سرویس دهی به دستگاه های فروش خودکار را بررسی میکند. این متد های کلی هستند که شما میتوانید با توجه به نوع و امکانات دستگاه و محل کارگذاری انتخاب کنید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IRANSans&quot;,serif">1- مراجعه حضوری به دستگاه: شما خودتان از دستگاه بازدید میکنید و آنچه برای پر کردن دستگاه نیاز است را یادداشت میکنید. سپس به محل انبار و یا ماشین بار خود مراجعه و آنچه نیاز است را با خود برای پر کردن دستگاه می آورید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IRANSans&quot;,serif">2- پیش بینی: برا اساس تجربه بعد از مدت زمانی شما در خواهید یافت که حدوداً به چه کالاهایی و به چه تعداد برای دستگاه وندینگ خود نیاز دارید و آنها را به محل دستگاه حمل میکنید. در صورتی که برخی کالاها را کمتر با خود داشته باشید شما مجبور خواهید بود یکبار دیگر تا انبار یا ماشین بار خوذ طی مسافت کنید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;IRANSans&quot;,serif">3- دانستن: ممکن است فردی را در محل کارگذاری دستگاه داشته باشید که هر روز آنچه برای شارژ دستگاه نیاز است را برای شما ارسال کند و یا دستگاه شما از سیستم آنلاین پشتیبانی کند که بدانید دقیقاً چه کالاهایی و به چه تعداد فروخته شده است. در این روش شما دقیقاً آنچه نیاز است را با خود به محل دستگاه حمل خواهید کرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;IRANSans&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;IRANSans&quot;,serif">ایران وندینگ ماشین، اولین رسانه تخصصی وندینگ ایران<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-08-12T03:04:38+01:00 www.iranvendingmachine.ir iran vending تبلیغات با دستگاه فرووش خودکار ( وندینگ ماشین ) http://www.iranvendingmachine.ir/post/40 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">همانطور که همه میدانیم، تبلیغات جایگاه خاصی در تجارت و کسب و کار دارد نا جایی که مشود گفت مهم ترین اصل موفقیت در تجارت محسوب میشود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دستگاه فروش خودکار وسیله مناسبی مناسبی برای تبلیغات بشمار میرود و از آنجایی که بدلیل ظاهر زیبا جز کالاهای لوکس محسوب میشود، توجه خاصی به منظور تبلیغات به آن شده است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نمونه هایی از تبلیغات به وسیله دستگاه فروش خودکار را در لینک "ادامه مطلب" همین پست ببینید.</font><div><br></div><div><div></div></div>